POLITYKA PRYWATNOŚCI & COOKIES

Wiemy, że cenicie Państwo swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ten dokument, w którym znajdziecie regulamin serwisu, zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.cudawianki.com. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z powyższymi w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem sklep@cudawianki.com.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Dbamy o Państwa prywatność, ale również o Wasz czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Kupując w naszym sklepie, zakładając konto użytkownika, dodając komentarz na blogu, biorąc udział w konkursach, zapisując się do newsletter-a czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujecie Państwo nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że dane te pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Waszej wyraźnej zgody. 

 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

 3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki spędzono na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 4. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych co może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Google, Pinterest.

 5. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej bardziej szczegółowe informacje. 

DANE OSOBOWE

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Cudawianki Alina Martuś, Ul. Sobieskiego 24/7, 31-136 Kraków, e-mail: sklep@cudawianki.com.

Podstawy prawne, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej). 

UPRAWNIENIA 

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych,

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyrażono. 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. Dla Państwa wygody dołożyliśmy wszelkich starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Państwu w ramach tych operacji uprawnienia. 

Zawsze mogą się Państwo zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy skontaktować się z nami pod adresem sklep@cudawianki.com. Interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Odbiorcy danych. Państwa dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług:

 1. firma hostingowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

 2. firma zajmująca się programowaniem i utrzymaniem aplikacji oraz udzielająca nam wsparcia IT - w celu przechowywania danych osobowych w aplikacji i w serwisie www.cudawianki.com.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

 CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA:

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, należy podać dane niezbędne do założenia konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. 

Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujecie się Państwo usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. 

W każdej chwili jest możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili można również podjąć decyzję o usunięciu konta. Wystarczy wysłać maila z prośbą do administratora przesłany przez formularz kontaktowy na podstronie Kontakt.

Newsletter. Jeżeli chcecie Państwo zapisać się do newslettera, musicie przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Pańswa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. 

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujecie Państwo z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Państwa danych z bazy. 

W każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • kliknięcie linku zamieszczonego w stopce (na dole) każdego e-maila

 • skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem https://www.cudawianki.com

 • wysłanie maila na adres sklep@cudawianki.com z prośbą o usunięcie z bazy newslettera

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujecie Państwo nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z kontaktu. 

Komentarze. Jeżeli chcecie Państwo dodać komentarz na blogu, musicie wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. 

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. 

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosicie o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Państwa danych z bazy. 

W każdej chwili możecie Państwo sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. 

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Waszym urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). 

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu istnieje możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziecie Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Pliki "cookies" są stosowane do:

 • przechowywania identyfikatora sesji użytkownika

 • zapamiętywania zalogowanego użytkownika na okres 30 dni (w przypadku gdy użytkownik wyrazi taką chęć zaznaczając checkbox "zapamiętaj mnie" przy logowaniu)

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics.Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Waszym korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Możecie Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Możecie Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com

Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdSense/AdExchange, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Narzędzia społecznościowe. Na naszej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Pinterest.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadacie profilu u danego usługodawcy czy nie jesteście u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. 

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. 

Jeśli użyjecie danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli nie chcecie Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Waszemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.